Incubator Tineri Fermieri

România, la fel ca și celelalte state membre UE, resimte consecințele fenomenului de îmbătrânire a populației de fermieri și numărului insuficient de tineri agricultori care încep o afacere în mediu rural. Susținerea continuă a noilor participanți este esențială pentru vitalitatea, rezilienţa și competitivitatea sectorului agricol și a mediului rural din Europa și România.

De ce Ferme Incubator

Pentru dezvoltarea agriculturii la scară mică este nevoie să regândim strategia de susținere a noilor fermieri pornind de la nevoile, contextul, cunoștințele și experiența lor practică care să corespundă complexității managementului unei ferme.

Conform Eurostat, 35% dintre tinerii fermieri care pornesc o afacere în sectorul agricol provin din mediul urban non-agricol, iar 65% provin din mediul rural ce majoritar preiau fermele părinților sau a fermierilor în vârstă. Tot conform Eurostat, tinerii din mediul urban sunt mai interesați de antreprenoriatul în domeniul agricol decât cei din mediul rural.

În fapt, în ambele cazuri, pentru viitorii fermieri începerea unui afaceri în sectorul agricol presupune foarte multe riscuri și obstacole care îngreunează punerea în aplicare a proiectului lor:

  • Accesul limitat la terenul agricol din cauza prețului mare al acestuia, speculaţiilor și concurenței imobiliare și a cadrului legal de achiziție pentru terenuri agricole din ce în ce mai restrictiv
  • Lipsa capitalului inițial pentru investiţii în cumpărarea terenului și dezvoltarea fermei
  • Presiunea împrumuturilor bancare sau a altor forme de finanțare a fermei
  • Acces dificil la piaţă și lanțul de desfacere

Toate acestea în contextul în care fermierii aflați la început de drum sunt nevoiţi să se adapteze din mers stilului de viaţă rural şi antreprenorial, nu au experienţa practică a managementului unei ferme, nu au competenţe tehnice, nu stăpânesc folosirea utilajelor și uneltelor, nu cunosc detalii privind tehnologiile de cultură etc.

În fapt, gradul de inovare, obstacolele și riscurile mari descurajează mulți potențiali fermieri să înceapă o afacere agricolă.

Fermele Incubator operează ca centre educaţionale și pepiniere de fermieri.

Rolul Fermelor incubator

Fermele Incubator sunt instrumente noi care completează decalajul instituțional în sprijinul proiectelor emergente de agricultură la scară mică și mecanismele guvernamentale existente de susținere a fermierilor (în special măsura 6). Astfel, ele creează mediul sigur pentru ca noii fermieri să acumuleze experiență practică dintr-o poziţie de responsabilitate într-un context real de business.

Incubatorul are forma unui program de internship rezidențial plătit, în condițiile legii 176/2018. Programul de internship durează între 240 și 720 de ore de activitate practică la fermă, pe o perioadă de 2 până la 6 luni.

Rezultatul final al procesului de incubare este abilitarea fermierilor ca antreprenori și profesioniști cu experiența și capacitatea de a gestiona sau a începe cu succes un business agricol regenerativ.

"Dacă nu îi susținem pe cei care au viziunea și motivația să facă o schimbare în modul în care ne producem hrana, riscăm să pierdem o generație de tineri fermieri"

Cum facem?

ICPR poate oferi participanților la programele de Internship o indemnizație echivalentă cu jumătate din salariului minim pe economie (673 RON Net / 1140 RON Brut). Suplimentar, ICPR acoperă costurile de cazare, hrană și transport, în valoare totală de încă 1200 RON.

Cu toate acestea, credem că valoarea indemnizației și a beneficiilor sunt încă insuficiente pentru a asigura internului condițiile materiale optime pentru ca acesta să își desfășoare activitatea la standarde decente de viață și care să reflecte valoarea pe care o aduce în societate.

Ne dorim ca indemnizația să se ridice la cel puțin nivelul salariului minim pe economie din România (1346 Net / 2280 Brut).

Avem nevoie de sprijinul comunității pentru a suplimenta lunar indemnizația cu 1140 RON, brut.

Susține un fermier aflat la început de drum!

Transparența costurilor lunare pentru un internship:

  • Hrană – 600 lei
  • Cazare – 500 lei
  • Transport – 100 lei
  • Indemnizație internship – 2280 brut.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products

Comandă abonament

Detalii abonament