Agricultura Regenerativă

Agricultura Regenerativă are ca scop protejarea și regenerarea sistemelor naturale (sol, apă, biodiversitate) care ne ajută să ne producem hrana. Ea pune un accent deosebit pe îmbunătățirea stării solului și regenerarea solului degradat prin practici și tehnici active.

Agricultura regenerativă a apărut relativ recent și este tot mai folosită la scară largă pentru că propune soluții holistice de remediere a celor mai mari probleme globale actuale, care sunt agravate în mod semnificativ de agricultura convențională: schimbări climatice, pierderea biodiversității, degradarea terenurilor, inechitate socială, etc.

În condițiile în care 30% din gazele cu efect de seră sunt emise în atmosferă ca urmare a activităților de producere a hranei, folosirea constantă a fertilizatorilor chimici și a pesticidelor compromite sănătatea solului, a apelor și a vieții naturale, iar monoculturile iau locul diversității naturale, agricultura regenerativă oferă o alternativă sustenabilă și benefică din punct de vedere  ecologic, economic și social.

Un fermier care practică Agricultura Regenerativă produce hrană de calitate și are un impact pozitiv vizibil asupra mediului înconjurător și a comunității. Față de agricultura ecologică, cea regenerativă introduce un set suplimentar de practici pentru creșterea continuă a fertilității naturale a solului, protejarea biodiversității și asigurarea bunăstării animalelor. Obiectivele sale includ preocupări sociale și etice și răspund la problema emisiilor de carbon prin sechestrarea carbonului în sol, creșterea calității vieții lucrătorilor agricoli, comerț și investiții etice, consolidarea legăturii dintre fermieri și comunități.

Strategiile și Practicile folosite în Agricultura Regenerativă

Strategiile cele mai comune asociate cu Agricultura Regenerativă sunt: Managementul Holistic, Keyline Design, Sisteme Agroforestiere, Design de Permacultură, Sisteme de cultură biointensive etc.

Practicile cele mai comune sunt: Culturile Verzi & Îngrășământ Verde, No & Minimal-Till, Culturi Intercalate, mulcirea, rotirea culturilor, folosirea de biofertilizatori, utilizarea compostului, stimularea activității microbiologice a solului, folosirea biodiversității ca instrument de protecție împotriva dăunătorilor, integrarea animalelor în sistemele agro-horticole etc.

În astfel de sisteme, fertilizarea și protecția împotriva dăunătorilor și agenților patogeni se face numai pe cale biologică, folosirea de substanțe chimice de sinteză fiind interzisă.

Aceste Strategii și Practici, aplicate corect, cresc profitul fermei și contribuie în mod vizibil la creșterea fertilității și sechestrarea carbonului în sol.

O cultură Win-Win-Win

Ferma Sol Și Suflet are la bază un model de business, producţie şi operare care nu este “corect politic” și nu intră în șablonul “business-as-usual” ci unul în care recunoaștem impactul major al omului și al agriculturii asupra mediului. Solul și biodiversitatea contează, calitatea hranei contează, prosperitatea, siguranța și sănătatea fermierului contează, capacitatea solului de a stoca carbon contează, iar implicarea comunității este firească.

Pentru noi, eticile permaculturii reprezintă “regulile jocului”. Luăm toate deciziile în spiritul filosofiei de viață și a eticilor permaculturii: grija față de pămant, grija față de oameni și distribuirea echitabilă a surplusului.

Citește mai multe despre Permacultură.

Modelul de ferme regenerative este o soluție locală pentru probleme globale

De ce să cumpărăm regenerativ

Produsele pe care alegem să le consumăm și modul în care ne investim banii au efecte imediate, reale și vizibile asupra naturii, societății și economiei. În fapt, orice achiziție pe care o facem finanțează o anumită realitate și un lanț de efecte în sistem.

Mediul, societatea și economia sunt indisolubil interconectate. Dacă acționăm disociat, de exemplu din pur interes economic, celelalte componente ale sistemului vor suferi dezechilibre.

Agricultura Regenerativă este mai mult decât producția de hrană sănătoasă, profituri etice și impact pozitiv asupra mediului. Este soluția de sub picioarele noastre la probleme majore, cu potențialul de a declanșa o schimbare culturală majoră către solidaritate, generozitate, responsabilitate, simplitate, grijă pentru oameni și pământ.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products

Comandă abonament

Detalii abonament